Стерильні рідини, кров. Аероби, анаероби. ID: MALDI –TOF MS. Антибіотикограма ¹

Матеріал дослідження

Додаткова інформація

Термін дослідження

3-10 р.днів

Об'єкт дослідження

Дрібні тварини