Виявлення вірусної ДНК Панлейкопенії котів (Feline Panleukopenia virus)

Матеріал дослідження

Виділена культура мікроорганізму

Додаткова інформація

Термін дослідження

5-7 р.д.

Об'єкт дослідження

Дрібні тварини