Ілеїт (Lawsonia intracellularis)

Матеріал дослідження

Ректальні змиви, тканини та органи (наприклад, відділи тонкого та товстого кишечника, ілеоцекальна область), вміст кишківника, фекалії

Додаткова інформація

Термін дослідження

2-3 р. дні

Об'єкт дослідження

Свинарство