Стерильні рідини, кров. Аероби, анаероби. Без антибіотикограми

ПАТ08032
1133,00
грн.
Опис дослідження
Дослідження показане для виявлення патогенних (умовно-патогенних) мікроорганізмів, які в нормі відсутні в кров'яному руслі.
Також на стерильність можна досліджувати інші рідини організму: спинно-мозкову, плевральну, синовіальну тощо.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність бактерій аеробів і облігатних анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
ID: MALDI-TOF MS.

Підготовка до дослідження
Для дослідження асептично відбирають венозну кров, ліквор, спинномозкову або плевральну рідину. Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується.
Примітка: якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.
Особливості відбору матеріалу:
Зразки крові відбирають під час підйому температури (не на піку).
Об'єм досліджуваного матеріалу (при кожній венопункції):
у великих тварин (від 30 кг і вище) 10 - 30 мл крові;
у середніх тварин (від 10 до 30 кг) 5 - 10 мл крові;
у дрібних тварин (до 10 кг) 2 - 5 мл крові.
одразу після відбору матеріал вносять у спеціальні флакони, які надає лабораторія.
Рекомендоване співвідношення об'ємів крові і середовища 1:3 - 1:10 для усунення бактерицидної дії крові шляхом її розведення.

Вимога до біоматеріалів
Не рекомендується брати матеріал від тварин, що піддавалися лікуванню антибіотиками. Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується. Якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Зразки крові транспортувати до лабораторії при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зразки спинномозкової рідини доставляється в стерильному шприці в кількості 1-2 мл в термосі, на грілці або будь-який інший упаковці, де підтримується температура 35 - 37°С.

Оцінка результатів дослідження
Причини негативних результатів:
• локальна інфекція (захисні сили організму утримують інфекцію в одному місці),
• неактуальний час взяття матеріалу,
• малий об'єм відібраного матеріалу.
• застосування антибіотиків.
Після ідентифікації оцінюють клінічну значущість ізоляту:
патогенні, умовно патогенні мікроорганізми (S.aureus, S.pseudintermedius, Str.pneumoniae, E.coli та ін. Ентеробактерії, P.aeruginosa, C.albicans, L.monocytogenes та ін);
умовно патогенні мікроорганізми (УПМ), непатогенні, можливо контамінанти (залежить від конкретних випадків: КНС, альфа-гемолітичні стрептококи, Acinetobacter spp, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp. та ін.).
Виділення патогенних видів свідчить про їх етіологічну роль в захворюванні.
При виділенні непатогенних чи УПМ, в примітках вказується їх можливе значення: можливо, стороння мікрофлора; коменсал шкіри.
Made on
Tilda