Стерильні рідини, кров. Аероби, анаероби. Без антибіотикограми

ПАТ10013
1000,00
грн.
Опис дослідження
Дослідження показане для виявлення патогенних (умовно-патогенних) мікроорганізмів, які в нормі відсутні в кров'яному руслі.
Також на стерильність можна досліджувати інші рідини організму: спинно-мозкову, плевральну, синовіальну тощо.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність бактерій аеробів і облігатних анаеробів в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація.
ID: MALDI-TOF MS.

Підготовка до дослідження
Для дослідження асептично відбирають венозну кров, ліквор, спинномозкову або плевральну рідину. Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується.
Примітка: якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.
Особливості відбору матеріалу:
Зразки крові відбирають під час підйому температури (не на піку).
Об'єм досліджуваного матеріалу (при кожній венопункції):
у великих тварин (від 30 кг і вище) 10 - 30 мл крові;
у середніх тварин (від 10 до 30 кг) 5 - 10 мл крові;
у дрібних тварин (до 10 кг) 2 - 5 мл крові.
одразу після відбору матеріал вносять у спеціальні флакони.
Рекомендоване співвідношення об'ємів крові і середовища 1:3 - 1:10 для усунення бактерицидної дії крові шляхом її розведення. Кількість відібраних проб крові:
Кількість відібраних проб крові і час їх взяття визначається ветеринарним лікарем. Рекомендовані вимоги до кількості і часу відбирання зразків крові:
При гострому сепсисі досліджують 2 - 3 зразка крові, взятих роздільними венопункціями з інтервалом 30 хвилин (під час підйому температури).
При підгострому перебігу інфекції досліджують в перший день 3 зразка крові з інтервалом 15 хвилин, повторно через 24 години ще 3 відбори з інтервалом 15 хв.
У разі лихоманки неясного генезу, чи відсутності показань для дослідження - 2 зразка крові з інтервалом 30 хв, потім по тій же схемі через 24 і 36 годин.
Це необхідно:
для збільшення ймовірності виявлення збудника в крові.
для диференціації істинної бактеріємії від випадкової контамінації крові при венопункції - вірогідність забруднення внаслідок випадкового проколу сальної або потових залоз становить 3%.

Вимога до біоматеріалів
Не рекомендується брати матеріал від тварин, що піддавалися лікуванню антибіотиками. Матеріал відбирають після закінчення 14 діб з моменту останнього прийому антибіотика.
Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується.
Якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Зразки крові транспортувати до лабораторії при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зразки спинномозкової рідини доставляється в стерильному шприці в кількості 1-2 мл в термосі, на грілці або будь-який інший упаковці, де підтримується температура 35 - 37°С.

Оцінка результатів дослідження
Причини негативних результатів:
• локальна інфекція (захисні сили організму утримують інфекцію в одному місці),
• неактуальний час взяття матеріалу,
• малий об'єм відібраного матеріалу.
• застосування антибіотиків.
Після ідентифікації оцінюють клінічну значущість ізоляту:
патогенні, умовно патогенні мікроорганізми (S.aureus, S.pseudintermedius, Str.pneumoniae, E.coli та ін. Ентеробактерії, P.aeruginosa, C.albicans, L.monocytogenes та ін);
умовно патогенні мікроорганізми (УПМ), непатогенні, можливо контамінанти (залежить від конкретних випадків: КНС, альфа-гемолітичні стрептококи, Acinetobacter spp, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp. та ін.).
Виділення патогенних видів свідчить про їх етіологічну роль в захворюванні.
Додаткові критерії на користь клінічної значущості ізоляту:
Швидке виділення культури - протягом перших 48 годин.
Виділення монокультури.
Виділення одного і того ж виду мікроорганізму в різних пробах.
Виділення одного і того ж виду мікроорганізму з крові та інших локусів.
Висока концентрація (виділення одиничних клітин УПМ свідчить про контамінацію).
При виділенні непатогенних чи УПМ, в примітках вказується їх можливе значення: можливо, стороння мікрофлора; коменсал шкіри.
Made on
Tilda