Відбір матеріалу (трупи) 1 голова свині до 3 кг
БЛС08001
300
грн.
Відбір матеріалу (трупи) 1 голова свині від 3 кг до 10 кг
БЛС08002
500
грн.
Визначення чутливості культури до препарату методом серійних розведень
Показники
Матеріал
дослідження
Термін
Замовити
Антибактеріальний препарат (концентрат або робочий розчин 100-200 мл)
1-2 дні
Артикул
ПАТ03004
Ціна
310 грн.
НОВИНКА
Визначення чутливості культури до препарату методом серійних розведень
грн.
грн.
Мікробіологічні дослідження
Показники
Матеріал
дослідження
Термін
Замовити
Мазки з верхніх дихальних шляхів, біологічний матеріал в стерильних ємкостях, охолоджений (лімфатичні вузли, мигдалики, уражені ділянки легень, трахея, бронхи).
Патологічний матеріал в стерильних ємкостях: лімфатичні вузли, легені, серце, паренхіматозні органи.
2-4 дні
2-5 дні
Артикул
ПАТ08018
ПАТ08030
Ціна
2150 грн.
1850 грн.
Матеріал з рани, абсцесів, суглобова рідина тощо
Асептично відібраний зразок крові, стерильної рідини у флакони для гемокультур
2-3 дні
3-10 дні
ПАТ08035
ПАТ08032
1350 грн.
1133 грн.
Асептично відібраний зразок: 3-10 мл сеча, жовч, лаваж
Вагінальні та цервікальні змиви, мазки.
Змиви з слизових оболонок урогенітального тракту
2-3 дні
2-4 дні
ПАТ08033
ПАТ08024
750 грн.
1350 грн.
Сперма
Фекалії, мазки
2-4 дні
2-5 дні
ПАТ08037
ПАТ08038
680 грн.
1750 грн.
Патологічний матеріал в стерильних ємкостях
Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки
2-3 дні
4-5 дні
ПАТ08044
ПАТ08001
1350 грн.
635 грн.
Підстилочний матеріал, пил, фекалії, мазки
Патологічний/біологічний матеріал, мазок
3-4 дні
4-5 дні
ПАТ08002
ПАТ08003
980 грн.
Тип біоматеріалу- виділена культура
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
1-2 дні
4-5 дні
ПАТ08005
ПАТ08006
880 грн.
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
3-4 дні
ПАТ08007
780 грн.
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
4-5 дні
ПАТ08008
750 грн.
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
4-5 дні
ПАТ08009
1050 грн.
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
4-5 дні
ПАТ08010
750 грн.
Патологічний/біологічний матеріал, змиви з слизових оболонок
Тип біоматеріалу- виділена культура
4-5 дні
1-2 дні
ПАТ08011
ПАТ08012
200 грн.
Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: селезінка, кістковий мозок
Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: екссудат з перикардіальної, плевральної чи перитонеальної областей, зішкріби з ураженої очеревини, перикарду, частинки уражених легень, серединні і бронхіальні лімфатичні вузли.
3-4 дні
3-4 дні
ПАТ08013
ПАТ08014
1050 грн.
1350 грн.
Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: екссудат з перикардіальної, плевральної чи перитонеальної областей, зішкріби з ураженої очеревини, перикарду, частинки уражених легень, серединні і бронхіальні лімфатичні вузли.
Біологічний матеріал, асептично відібраний, в окремих стерильних контейнерах: виділення з носа, ділянки уражених органів
3-4 дні
2-4 дні
ПАТ08015
ПАТ08016
1350 грн.
1350 грн.
Виділенння вибагливих мікроорганізмів Комплексне мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу. Антибіотикограма.
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження проводять при підозрі на інфекційне захворювання.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність етіологічно значущих бактерій та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють мазки з верхніх дихальних шляхів, біологічний матеріал в стерильних ємкостях, охолоджений (лімфатичні вузли, мигдалики, уражені ділянки легень, трахея, бронхи, суглобову рідину, ексудат тощо)
Особливості відбору матеріалу:
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень, до початку антибактеріальної терапії.
При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).
Дану процедуру проводять шляхом обережного обертання тампона навколо своєї осі. За потреби тампон перед використанням зволожують (у стерильному фіз. розчині).

Вимога до біоматеріалів
Патологічний матеріал через 48 годин після загибелі не придатний до дослідження!
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 12-24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше – заморозити, або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.

Оцінка результатів дослідження
Найчастіше при захворюваннях виділяються наступні патогенні та умовно патогенні бактерії та їх асоціації: Мікроорганізми: Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinobacillus suis, Haemophilus parasuis, Erysipelothrix spp., Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. з продукуванням гемолізину), інші бактерії родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Clostridium та ін., гриби Candida spp.
грн.
грн.
Пакет "Системні інфекції" Аероби, анаероби. Антибіотикограма Комплексне мікробіологічне дослідження стерильних локусів організму.
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження проводять при підозрі на інфекційне захворювання.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність етіологічно значущих аеробів і облігатних анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі (кров, паренхіматозні органи, головний/кістковий мозок). Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють свіжі трупи або біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (лімфатичні вузли, серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, трубчаста кістка). При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень, до початку антибактеріальної терапії.
При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 12-24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше – заморозити, або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.

Оцінка результатів дослідження
Мікроорганізми: Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes, Actinobacillus suis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. з продукуванням гемолізину інші бактерії родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Yersinia, Clostridium та ін., гриби Candida spp.
грн.
грн.
Ексудат, виділення з рани. Бактеріологічний аналіз СКРИНІНГ. Аероби, анаероби. Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність етіологічно значущих аеробів і облігатних анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень до початку антибактеріальної терапії.
При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).
Дану процедуру проводять шляхом обережного обертання тампона навколо своєї осі. За потреби тампон перед використанням зволожують (у стерильному фіз. розчині).
Рекомендовано застосовувати пробірки з транспортним середовищем.

Вимога до біоматеріалів
Вартість кожного мікробіологічного дослідження має на увазі бактеріологічний посів з одного місця / органу, відібраний в одну пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Транспортувати до лабораторії матеріал в транспортному середовищі протягом 24 - 48 годин при кімнатній температурі.

Оцінка результатів дослідження
Мікроорганізми: Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes, Actinobacillus suis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. з продукуванням гемолізину інші бактерії родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Yersinia, Clostridium та ін., гриби Candida spp.
грн.
грн.
Стерильні рідини, кров. Аероби, анаероби. Без антибіотикограми
Опис дослідження
Дослідження показане для виявлення патогенних (умовно-патогенних) мікроорганізмів, які в нормі відсутні в кров'яному руслі.
Також на стерильність можна досліджувати інші рідини організму: спинно-мозкову, плевральну, синовіальну тощо.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність бактерій аеробів і облігатних анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
ID: MALDI-TOF MS.

Підготовка до дослідження
Для дослідження асептично відбирають венозну кров, ліквор, спинномозкову або плевральну рідину. Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується.
Примітка: якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.
Особливості відбору матеріалу:
Зразки крові відбирають під час підйому температури (не на піку).
Об'єм досліджуваного матеріалу (при кожній венопункції):
у великих тварин (від 30 кг і вище) 10 - 30 мл крові;
у середніх тварин (від 10 до 30 кг) 5 - 10 мл крові;
у дрібних тварин (до 10 кг) 2 - 5 мл крові.
одразу після відбору матеріал вносять у спеціальні флакони, які надає лабораторія.
Рекомендоване співвідношення об'ємів крові і середовища 1:3 - 1:10 для усунення бактерицидної дії крові шляхом її розведення.

Вимога до біоматеріалів
Не рекомендується брати матеріал від тварин, що піддавалися лікуванню антибіотиками. Одразу після відбору матеріал шприцом переноситься у стерильні флакони з поживним середовищем і перемішується. Якщо немає такої можливості – кров відбирається з додаванням антикоагулянту - рекомендується використовувати поліанетол сульфонат натрію (SPS) оскільки він пригнічує антибактеріальну дію сироватки та фагоцитів. Альтернативно застосовують цитрат або гепарин.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Зразки крові транспортувати до лабораторії при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зразки спинномозкової рідини доставляється в стерильному шприці в кількості 1-2 мл в термосі, на грілці або будь-який інший упаковці, де підтримується температура 35 - 37°С.

Оцінка результатів дослідження
Причини негативних результатів:
• локальна інфекція (захисні сили організму утримують інфекцію в одному місці),
• неактуальний час взяття матеріалу,
• малий об'єм відібраного матеріалу.
• застосування антибіотиків.
Після ідентифікації оцінюють клінічну значущість ізоляту:
патогенні, умовно патогенні мікроорганізми (S.aureus, S.pseudintermedius, Str.pneumoniae, E.coli та ін. Ентеробактерії, P.aeruginosa, C.albicans, L.monocytogenes та ін);
умовно патогенні мікроорганізми (УПМ), непатогенні, можливо контамінанти (залежить від конкретних випадків: КНС, альфа-гемолітичні стрептококи, Acinetobacter spp, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp. та ін.).
Виділення патогенних видів свідчить про їх етіологічну роль в захворюванні.
При виділенні непатогенних чи УПМ, в примітках вказується їх можливе значення: можливо, стороння мікрофлора; коменсал шкіри.
грн.
грн.
Бакпосів сечі, біологічних рідин (напівкількісний метод). Аероби. Без антибіотикограми.
Опис дослідження
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність бактерій аеробів і факультативних анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація, дається напівкількісна оцінка їх концентрації (кількість КУО в 1 мл сечі), і визначення чутливості виявлених бактерій до антибіотиків.
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) відноситься до мікробної інфекції будь-якої в нормі стерильної частини сечовидільної системи.
95% ІСШ виникають висхідним шляхом, коли бактерії потрапляють в сечовий міхур з уретри, в разі пієлонефриту в нирку з сечоводу. Інші випадки мають гематогенне походження.
*За виключенням анаеробів
ID: MALDI-TOF MS.

Підготовка до дослідження
У одноразовий шприц або через катетер в стерильну ємкість відбирають порцію матеріалу в кількості:
• 2 - 5 мл від дрібних тварин масою до 10 кг.
• 5 - 10 мл від середніх тварин масою від 10 до 30 кг
• 10 - 15 мл від великих тварин масою від 30 кг і вище.
Важливо герметично упакувати контейнер з матеріалом!

Вимога до біоматеріалів
Вартість кожного мікробіологічного дослідження має на увазі бактеріологічний посів з одного місця / органу, відібраний в одну пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.
Дослідженню підлягає сеча, жовч та інші біологічні рідини від тварин.
При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.


Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Транспортувати сечу до лабораторії протягом 12 годин з моменту відбору при кімнатній температурі. Зразки можна зберігати в охолодженому стані не більше 24 год., якщо довше – заморозити.
грн.
грн.
Мікробіологічне дослідження матеріалу з сечостатевих шляхів: ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI TOF MS. Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Метою дослідження є встановлення етіологічної ролі тих чи інших бактерій та грибів Candida при запальному процесі органів репродуктивного тракту (вагініт, ендометрит, епідидиміт тощо).
Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації і визначення чутливості до антибіотиків.
Ідентифікація мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків - це можливість раннього початку лікування і запорука його ефективності.
*За виключенням анаеробів
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень, до початку антибактеріальної терапії. При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).

Вимога до біоматеріалів
Вартість кожного мікробіологічного дослідження має на увазі бактеріологічний посів з одного місця / органу, відібраний в одну пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень, до початку антибактеріальної терапії.
При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.

Оцінка результатів дослідження
Виділення мікроорганізмів: Actinobacillus seminis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. з продукуванням гемолізину), інших бактерій родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, та ін., грибів Candida spp. Специфічні збудники: Chlamydia, Leptospira та ін. в даному дослідженні не визначаються.
грн.
грн.
Мікробіологічне дослідження сперми: ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI TOF MS. Без антибіотикограми.
Опис дослідження
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність етіологічно значущих аеробних та анаеробних бактерій та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації. ID: MALDI-TOF MS.

Підготовка до дослідження
Матеріал необхідно брати до початку антибактеріальної терапії. При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).

Вимога до біоматеріалів
Вартість кожного мікробіологічного дослідження має на увазі бактеріологічний посів з одного місця / органу, відібраний в одну пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Доставка в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити.

Оцінка результатів дослідження
Наявність патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів: ентеропатогенні ешерихії (в.т.ч. з продукуванням гемолізину), сальмонели, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Str. pyogenes, Clostridium perfringens, Actinobacillus seminis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Klebsiella pneumoniae, грибів Candida spp. Специфічні збудники: Chlamydia, Leptospira та ін. в даному дослідженні не визначаються.
грн.
грн.
Мікробіологічне дослідження фекалій. Аероби, анаероби. Антибіотикограма. Визначення патогенних для свиней штамів Escherichia coli.
Опис дослідження
Проводиться з метою встановлення етіологічної ролі тих чи інших бактерій та грибів Candida при запальному процесі органів травного тракту.
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність бактерій аеробів та анаеробів та грибів Candida, які можуть викликати запалення органів травного тракту, проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації та і визначення чутливості до антибіотиків.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
При взятті матеріалу необхідно забезпечити умови, що виключають контамінацію зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь дотримуючись правил асептики.
Дану процедуру проводять шляхом обережного обертання тампона навколо своєї осі. За потреби тампон перед використанням зволожують (у стерильному фіз.розчині).
Рекомендовано застосовувати пробірки з транспортним середовищем.

Вимога до біоматеріалів
Вартість кожного мікробіологічного дослідження має на увазі бактеріологічний посів з одного місця / органу, відібраний в одну пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц. Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Доставка матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані.

Оцінка результатів дослідження
Мікроорганізми: Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. продукування гемолізину), інші бактерії родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Yersinia, Clostridium та ін., гриби Candida spp.
грн.
грн.
Мікробіологічне дослідження помірно забрудненого біологічного матеріалу (ІІ категорія): ідентифікація мікроорганізмів методом MALDI –TOF MS. Без антибіотикограми.
Опис дослідження
В ході дослідження встановлюється наявність або відсутність етіологічно значущих аеробів, анаеробів та грибів Candida в досліджуваному матеріалі. Проводиться їх ідентифікація, за потреби дається якісна оцінка їх концентрації.
Без визначення чутливості до антибіотиків.
ID: MALDI-TOF MS

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють відібрані ділянки уражених органів, лімфатичні вузли, ексудат тощо. При взятті матеріалу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки та асептики (забезпечити умови, що виключають контамінацію його за рахунок суміжних областей шкіри, інших органів і т. д.).

Вимога до біоматеріалів
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.
Матеріал необхідно брати безпосередньо з вогнища уражень, до початку антибактеріальної терапії.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.

Оцінка результатів дослідження
Мікроорганізми: Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes, Actinobacillus suis, Staphylococcus aureus, Streptococcus suis, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli (в.т.ч. з продукуванням гемолізину інші бактерії родини Enterobacteriaceae, родів Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus, Yersinia, Clostridium та ін., гриби Candida spp.
грн.
грн.
Виділення Salmonella spp (зразки з первинної стадії виробництва, ISO 6579). *
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудника (Salmonella spp).
*Без визначення серовару.
Сальмонельоз - інфекційне захворювання тварин, птиці та людини. Хвороба характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту і септицемією, а при підгострому та хронічному перебігу - пневмонією та артритами.
Сальмонели належать до родини Enterobacteriaceae роду сальмонел (Salmonella), який об'єднує близько 2500 сероварів (сероваріантів), що розділені за набором соматичних ("О") антигенів на 50 серогруп. Будь-який із сероварів сальмонел може стати причиною самих різноманітних клінічних форм хвороби - від тяжких генералізованих форм до безсимптомного носійства.

Підготовка до дослідження
Для дослідження надсилають зразки підстилки, відібрані за допомогою тампонів для взуття, фекалії, пил з приміщення, ректальні мазки.
Відбір зразків фекалій:
Відбирають проби не менш ніж з 60 місць, з метою збору сукупного зразку до 2 кг. Дану пробу ретельно перемішують, відбирають з неї лабораторну пробу 25г - 100 г.
Відбір проб пилу:
Пил збирають вручну за допомогою рукавички чи скребків. Допускається використовувати зволожені тканинні тампони. Слід уникати відбору проб пилу з зон, які розташовуються поблизу систем подачі корму, з обігрівальних і освітлювальних приладів, які недавно використовували.
Відбір ректальних мазків:
У анальний отвір на глибину до 3 см ввести стерильний тампон, повернути навколо своєї осі протягом кількох секунд, помістити у пробірку з транспортним середовищем.

Вимога до біоматеріалів
У лабораторію направляють зразки герметично упаковані, ректальні мазки в транспортному середовищі. Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.


Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Матеріал доставляють в лабораторію протягом 24 год- при кімнатній температурі, до 72 год - охолоджені
грн.
грн.
Експрес метод виділення Salmonella spp.* (ISO 6579; ID: MALDI-TOF MS)
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення, ідентифікацію збудника (Salmonella spp) методом MALDI-TOF MS. Метод дозволяє отримати результати швидше класичного на 1-3 дні.
*Без визначення серовару.
Сальмонельоз - інфекційне захворювання тварин, птиці та людини. Хвороба характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту і септицемією, а при підгострому та хронічному перебігу - пневмонією та артритами.
Сальмонели належать до родини Enterobacteriaceae роду сальмонел (Salmonella), який об'єднує близько 2500 сероварів (сероваріантів), що розділені за набором соматичних ("О") антигенів на 50 серогруп. Будь-який із сероварів сальмонел може стати причиною самих різноманітних клінічних форм хвороби - від тяжких генералізованих форм до безсимптомного носійства.

Підготовка до дослідження
Для дослідження надсилають зразки підстилки, відібрані за допомогою тампонів для взуття, фекалії, пил з приміщення, ректальні мазки.
Відбір зразків фекалій:
Відбирають проби не менш ніж з 60 місць, з метою збору сукупного зразку до 2 кг. Дану пробу ретельно перемішують, відбирають з неї лабораторну пробу 25г - 100 г.
Відбір проб пилу:
Пил збирають вручну за допомогою рукавички чи скребків. Допускається використовувати зволожені тканинні тампони. Слід уникати відбору проб пилу з зон, які розташовуються поблизу систем подачі корму, з обігрівальних і освітлювальних приладів, які недавно використовували.
Відбір ректальних мазків:
У анальний отвір на глибину до 3 см ввести стерильний тампон, повернути навколо своєї осі протягом кількох секунд, помістити у пробірку з транспортним середовищем.

Вимога до біоматеріалів
У лабораторію направляють зразки герметично упаковані, ректальні мазки в транспортному середовищі. Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.


Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Матеріал доставляють в лабораторію протягом 24 год- при кімнатній температурі, до 72 год - охолоджені
грн.
грн.
Виділення Salmonella spp.* Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудника (Salmonella spp), і визначення чутливості до антибіотиків.
*Без визначення серовару.
Сальмонельоз - інфекційне захворювання тварин, птиці та людини. Хвороба характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту і септицемією, а при підгострому та хронічному перебігу - пневмонією та артритами.
Сальмонели належать до родини Enterobacteriaceae роду сальмонел (Salmonella), який об'єднує близько 2500 сероварів (сероваріантів), що розділені за набором соматичних ("О") антигенів на 50 серогруп. Будь-який із сероварів сальмонел може стати причиною самих різноманітних клінічних форм хвороби - від тяжких генералізованих форм до безсимптомного носійства.

Підготовка до дослідження
В лабораторію надсилають свіжі трупи, або асептично відібрані та окремо упаковані органи в стерильних контейнерах. При відборі матеріалу необхідно забезпечити умови, що виключають контамінацію зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.
Зразки повинні бути герметично упаковані.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Salmonella spp, серотипізація полівалентними та моновалентними сироватками (згідно схеми Кауфмана-Уайта)
Тест використовується в разі, якщо необхідно визначити серовар культури Salmonella spp.
Метод аглютинації на склі з полівалентними та моновалентними сироватками згідно схеми Кауфмана- Уайта.
грн.
грн.
Виділення Staphylococcus aureus. Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення чистої культури збудника у дослідному матеріалі, проводиться його ідентифікація методом MALDI-TOF MS та визначення чутливості до антибіотиків.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Streptococcus spp. Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення чистої культури збудника у дослідному матеріалі, проводиться його ідентифікація методом MALDI-TOF MS та визначення чутливості до антибіотиків.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Listeria spp.
Опис дослідження
Лістеріоз - інфекційна хвороба багатьох видів тварин, що характеризується ураженням нервової системи, сепсисом і маститами. Реєструється в багатьох країнах світу.
У свиней лістеріоз зазвичай протікає без клінічних ознак, за винятком нервовопаралітичної форми (манежний руху, тремтіння мускулатури і порушення координації). Падіж починається через кілька днів після перших клінічних ознак. Не зареєстровані випадки абортів, типових для перебігу лістеріозу у жуйних тварин. Клінічно здорові свині можуть бути носіями і розповсюджувачами лістерій.
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення чистої культури збудника (Listeria monocytogenes) у дослідному матеріалі, проводиться його ідентифікація методом MALDI-TOF MS та визначення чутливості до антибіотиків.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (головний і спинний мозок, печінку, селезінку), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Clostridium spp. Антибіотикограма
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення чистої культури збудника у дослідному матеріалі, проводиться його ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків. ID: MALDI-TOF MS. AST: ДДМ.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, кишечник тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Pseudomonas aeruginosa. Антибіотикограма
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення чистої культури збудника у дослідному матеріалі, проводиться його ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Escherichia coli із серотипізацією. Примітка: визначення патогенних для свиней штамів. Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виявлення та ідентифікацію збудника у дослідному матеріалі, та визначення соматичних О-антигенів, які можуть бути патогенними для свиней та визначення чутливості до антибіотиків.
Метод аглютинації на склі з полівалентною ветеринарною сироваткою для свиней.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
E.coli, типізація (аглютинація з полівалентною сироваткою для свиней)
Тест використовується в разі, якщо необхідно повести визначення у культури соматичних О-антигенів.

Метод аглютинації на склі з полівалентною ветеринарною сироваткою для свиней.
грн.
грн.
Виділення Pasteurella multocida (Геморагічна септицемія). Антибіотикограма ¹
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудника (Pasteurella multocida), за потреби дається якісна оцінка його концентрації, і визначення чутливості до антибіотиків.
Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика (МІК) - це показник дії антимікробного агенту на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації, при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Haemophilus parasuis. (Хвороба Глессера, Полісерозит свиней, Інфекційний поліартрит). Антибіотикограма
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудника (Haemophilus parasuis), за потреби дається якісна оцінка його концентрації, і визначення чутливості до антибіотиків.
Хворіють в основному поросята на дорощуванні. У свиней на відгодівлі клінічно проявляється лише в гострій формі, зазвичай тоді, коли хвороба супроводжується іншими патогенними чи умовно-патогенними мікроорганізмами (наприклад, в господарствах, позитивних на вірус РРСС, що є сильним імуносупресором).
Патогенним вважається Haemophilus parasuis, виділений із запалених легень, ексудату чи фібринозного серця, а бактерії, які виділяють з носової порожнини чи орально-фарингальних змивів - переважно нормофлора, яке не має патогенних властивостей.
ID: MALDI-TOF MS. AST: ДДМ.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах (серце або кров з серця, печінка, селезінка, легені, ексудат тощо), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення Actinobacillus spp. (Актинобацильоз, Плевропневмонія свиней). Антибіотикограма
Опис дослідження
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудника (Haemophilus parasuis), за потреби дається якісна оцінка його концентрації, і визначення чутливості до антибіотиків.
Гемофільозна плевропневмонія свиней - септична контагіозна хвороба, що характеризується геморагічним запаленням легень і фібринозним плевритом за гострого перебігу та осередковою гнійною некротизуючою пневмонією й фібринозним плевритом — за підгострого та хронічного перебігу.
Сприйнятливі тварини всіх вікових груп, однак найтяжчим перебіг хвороби буває у відлучених молодняку. Джерелом збудника інфекції є хворі та перехворілі свині, поширюють бактерії до 4 міс під час кашлю та чхання. Природне зараження відбувається переважно аерогенним шляхом. Гемофільозна плевропневмонія реєструється у вигляді ензоотій, швидко поширюється серед свиней, яких утримують скупчено, в холодну пору року. Летальність може сягати 100 %. В умовах вигульного утримання свиней хворобу не реєструють.
ID: MALDI-TOF MS. AST: ДДМ.

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють біологічний матеріал в окремих стерильних контейнерах: ексудат з перикардіальної, плевральної чи перитонеальної областей, зішкріби з ураженої очеревини, перикарду, частинки уражених легень, серединні і бронхіальні лімфатичні вузли (які відбирають від 2 – 3 голів на межі ураженої й здорової тканин), або свіжі трупи. При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Виділення збудиків атрофічного риніту (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida). Антибіотикограма
Опис дослідження
Атрофічний риніт - це інфекційне захворювання свиней, що характеризується серозними до слизово-гнійними виділеннями з носа, затримкою розвитку або деформацією носової оболонки та перегородки, зниженням продуктивності. Розрізняють дві форми атрофічного риніту, залежно від збудника (-ів):
- важка прогресуюча форма, спричинена токсигенними ізолятами Pasteurella multocida, окремо або у поєднанні з Bordetella bronchiseptica.
- Менш важка, непрогресивна форма з легкою атрофією турбінованих кісток, без значних змін морди, спричиненою B. bronchiseptica.
Бактеріологічне дослідження включає в себе виділення та ідентифікацію збудників (Pasteurella multocida та Bordetella bronchiseptica), за потреби дається якісна оцінка їх концентрації, і визначення чутливості до антибіотиків.
ID: MALDI-TOF MS. AST: МІК

Підготовка до дослідження
У лабораторію направляють змиви з носа та мигдаликів, шматочки мигдаликів, ділянки уражених органів.
При взятті матеріалу необхідно уникати контамінації зразка суміжними ділянками шкіри, інших поверхонь, органів, дотримуючись правил асептики.
Одним тампоном беруть проби з обох сторін носової порожнини, після чого їх слід помістити у пробірках з транспортним середовищем, або фіз.розчин, і зберігати при температурі 4–8 ° C.

Вимога до біоматеріалів
Брати матеріал бажано до початку антибактеріальної терапії.
Для мазків застосовують пробірки з транспортним середовищем.
Матеріал з одного місця / органу, відбирають в окрему пробірку з транспортним середовищем / контейнер / шприц.

Терміни доставки матеріалу в лабораторію і зберігання матеріалу
Мазки у транспортному середовищі доставити протягом 24-48 год в охолодженому стані. Доставка патологічного матеріалу в лабораторію протягом 24 годин в герметичних упаковках з холодоелементами, якщо довше - заморозити. або помістити у контейнери з 30% - 40% водним розчином гліцерину, чи стерильним вазеліновим маслом у співвідношенні 1:5.
грн.
грн.
Пакетні рішення з біохімічних досліджень сироваток крові
Показники
Матеріал
дослідження
Термін
Замовити
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
1-3 дні
Артикул
СДК08015
Ціна
904 грн.
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
СДК08016
1-3 днів
143 грн.
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
СДК08017
СДК08018
1-3 дні
190 грн.
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
СДК08019
1-3 днів
156 грн.
1-3 дні
428 грн.
Сироватки крові. Не менше 1 мл на зразок
СДК08055
1-3 дні
203 грн.
Пропозиція 1. Розгорнутий біохімічний аналіз (Загальний білок, Глюкоза, Альбумін, Глобулини, Сечова кислота, Сечовина, Креатинін, Загальний білірубін, Прямий білірубін, Непрямий білірубін, Тригліцериди, Холестерин, Лужна фосфатаза, Гамма-ГТ, АСТ, АЛТ, Кальцій, Залізо, Фосфор неорганічний, Магній, Альфа-амілаза, Співвідношення Са/Р, Індекс де Рітіса, Білковий коефіцієнт)
грн.
грн.
Пропозиція 2. Нирковий комплекс (Сечова кислота, Сечовина, Креатинін)
грн.
грн.
Пропозиція 3. Підшлункова (Глюкоза, Альфа-амілаза, Ліпаза)
грн.
грн.
Пропозиція 4. Макроелементи (Залізо, Кальцій, Фосфор неорганічний, Магній, Співвідношення Са/Р)
грн.
грн.
Пропозиція 5. Печінковий комплекс (Загальний білок, Альбумін, Глобуліни, АЛТ, АСТ, Загальний білірубін, Непрямий білірубін, Прямий білірубін, Гамма-ГТ, Лужна фосфатаза, Індекс де Рітіса, Білковий коефіцієнт)
грн.
грн.
Пропозиція 6. Ліпідний обмін. (Тригліцериди, Холестерин, ЛПНЩ (LDL), ЛПВЩ (HDL))
грн.
грн.
Серологічні дослідження (IDEXX/Biochek)
Показники
Матеріал
дослідження
Термін
Замовити
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
Артикул
СДК08001
СДК08002
Ціна
142 грн.
1-5 дні
152 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08003
СДК08005
341 грн.
1-5 дні
449 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08006
СДК08007
281 грн.
1-5 дні
209 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08008
СДК08010
187 грн.
1-5 дні
636 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08011
СДК08012
246 грн.
1-5 дні
149 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08013
184 грн.
кров (стабілізована)
СДК08014
1-5 дні
50 грн.
Сироватки крові. Мінімальна кількість для дослідження: не менше 10-12 зразків сироваток із кожної вікової групи тварин
1-5 дні
СДК08048
217 грн.
Сироватки крові
СДК08049
1-5 дні
253 грн.
Сироватки крові
Сироватки крові
1-5 дні
СДК08050
СДК08051
224 грн.
1-5 дні
214 грн.
Сироватки крові
Сироватки крові
1-5 дні
СДК08052
СДК08053
214 грн.
1-5 дні
257 грн.
Виявлення антитіл до вірусу трансмісивного гастроентериту свиней
грн.
грн.
Виявлення антитіл G1 до хвороби Ауєскі свиней (PRVg1)
грн.
грн.
Виявлення антитіл gB до хвороби Ауєскі свиней (PRVgB)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до респіраторно-репродуктивного синдрому свиней (PRRSV)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до гемофільозу свиней (Hps)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до цирковірозу типу 2 у свиней (PCV2)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до класичної чуми свиней (CSFV)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до ензоотичної пневмонії (мікоплазмозу) свиней (Mhyo)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до актинобацильозної плевропневмонії свиней (ApxIV)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до сальмонельозу груп B, C1, D у свиней (Salm Gp B/C1/D)
грн.
грн.
Виявлення антитіл до збудника вірусу грипу свиней (InfA Multi)
грн.
грн.
Визначення гемоглобіну
грн.
грн.
Виявлення антитіл до протеїнів ср312 та р30 вірусу африканської чуми свиней
грн.
грн.
Виявлення антитіл до парвовіруса свиней
грн.
грн.
Виявлення антитіл до ротавірус серотипу А свиней
грн.
грн.
Виявлення антитіл до бешихи свиней
грн.
грн.
Виявлення антитіл до вірусу епідемічної діареї свиней
грн.
грн.
Токсикологічні дослідження (HPLS/MS)
Показники
Матеріал
дослідження
Термін
Замовити
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
5-7 дні
Артикул
САД08106
САД08107
Ціна
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
5-7 дні
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
5-7 дні
САД08108
САД08109
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
5-7 дні
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
5-7 дні
САД08110
САД08111
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
5-7 дні
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
Сироватка крові, печінка, нирки та інші органи. Мінімальна маса зразку для дослідження – 5-10 мл сироватки крові, 20-50 г органів.
5-7 дні
САД08112
САД08113
1600 грн.
2-3 дні
2080 грн.
5-7 дні
3500 грн.
2-3 дні
4550 грн.
Визначення суми афлатоксинів (B1, B2, G1, G2); (LC/MS/MS)*
грн.
грн.
Афлатоксин В1 (LC/MS/MS)
грн.
грн.
Т2/НТ-2 токсин (LC/MS/MS)
грн.
грн.
DON (вомітоксин, дезоксиніваленол); (LC/MS/MS)
грн.
грн.
<